Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nils Pedersen

Man ca 1660 - (före 1716)


Personlig information    |    Noteringar    |    Alla    |    PDF

 • Namn Nils Pedersen 
  Född ca 1660  Nr 2, Örsjö (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Kyrkvärd och Smed på nr 25, Södra Villie 
  Död (före 1716)  Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Syskon 8 syskon 
  Person-ID I199  Bossebus
  Senast ändrad 21 Sep 2011 

  Far Anor Peder Tuesen Gift: 2x2x 
            f. ca 1630, Tingaröd Nr 3, Västra Nöbbelöv (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. ca 1695, Nr 2, Örsjö (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 65 år) 
  Mor N N
            d. ca 1685 
  Familjens ID F157  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Barn 
   1. N Nilsdotter
            f. ca 1685, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 24 Aug 1685, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 0 år)
   2. Kerstina Nilsdotter
            f. 18 Apr 1686, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 16 Sep 2011 
  Familjens ID F149  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 2 Anor Anna-Christina Lehnertsdotter Gift: 2x2x 
            f. 15 Mar 1663, Sandåkra, Skurup (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. (efter 1716), Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Gift ca 1690 
  Barn 
  Gift: 2x1. Börje Nilsson Gift: 2x2x 
            f. 17 Mar 1692, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 22 Jul 1754, Varmlösa Nr 2, Katslösa (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 62 år)
   2. Gertrud Nilsdotter
            f. 15 Feb 1694, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
   3. Nils Nilsson
            f. 21 Mar 1696, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Gift: 2x4. Jöns Nilsson Gift: 2x2x 
            f. 15 Nov 1698, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 4 Feb 1784, Södra Villie Nr 13, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 85 år)
  Gift: 1x5. Fredrik Nilsson
            f. ca 1705, Södra Villie Nr 25, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
            d. 29 Feb 1785, Grönhult, Villie (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 16 Sep 2011 
  Familjens ID F150  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Noteringar 


  • Nils Pedersen var född i Örsjö som son till Peder Tufvesson och dess hustru (ostyrkt uppgift). Senare i livet blev Nils smed ("blacksmed" - svartsmed, grovsmed) i Villie där han bodde i ett kyrkans gathus med nummer 25 i byn. Denna fastighet tycks ha varit en anrik smedja, ty redan i Lunds Stifts Landebog av år 1569 står den noterad som den "smedie" som "aarligen till kircken giffuir landgillespendinge". Men åter till Nils Pedersen. Av allt att döma hade han ett gott anseende som smed, med tämligen nära samarbete med bland annat Villie kyrka - i flera avssenden, faktiskt. Framförallt framgår det av kyrkoräkenskaperna att han tämligen ofta anlitades för renoveringsarbeten i kyrkan men även på så sätt att Nils' svägerska, hans hustrus syster, var gift med den minst sagt danskfientlige Villieprästen Fredrik Jensen (se vidare Karen Lehnertsdotter). Nils Persson förekommer i Ljunits härads renoverade dombok den 7/11 1693, utdrag ur rättsprotokollet: "Per Jönsson i S.Willie efter Härads Rätten påskrifves intenfocuteric Resolution till att bevysa sin giorda beskyllning på Nembdeman Ola Jönsson Kiempe att uthskiält alla dem som i byöhlet wohro nu instämbde Nils Persson, Lars Olsson och Nils Larsson alla i S.Willie boendes att wittna i samma Sak emot hvilket wittnesmåhl Ola Jönsson Kiempe protesterade att emedan dhe alla ähro hans Sakgifvare och Skiäncka honom samma beskyllning obefogat på frya dhe dherföre ey admitterat må hvilket Rättligen pröfvar att dhe som i Styfvan wohro icke admitterade blifva. Ola Jönsson Kiempe i S.Willie att bevysa huru Per Jönsson ibm öfverfallit hans hustru i ållermansöhlet nu instämbt Nils Perssons hustru Anna Christina Lennartsdotter och Nils Jönsson ibm, att wittna sin sanningh i dy måhl. Anna Christina Lennartsdotter påropades men Abs. för den skull pliktar hon tre d. Nils Jönsson sammaledes Abs. och pliktar 3 d. Efter ventilerande af saken emedan dhe å båda syder i Dybiten om bewyst till sin sak gifvandes bestyrkiande och de äro byman sammans intet weta med hvar andra emot ähr det som ährligt och godt är altså och Emedan Per Jönsson å Egen och byamännens wägnar söckte nu förlyckning låfva och gode vänner hvar icke det skier hafva dhe sigh Lageligt Sluut och förwänta och gåfvo hvarandra händer derpå för Rätten att denna förening obrötsligen hållas skall." Vid ett ting den 29:e oktober 1695 (Ljunits härads renoverade dombok) var Nils Pedersen instämd av Segert Werre, Skivarps förste gästgivare. Denne hade enligt gällande privilegium ensamrätt ifråga om utminutering av alkohol på en viss omkrets runt gästgivaregården. Nils Pedersen anklagades nu för att på marknadsdagen i Villie, Trefaldighetsdagen år 1695, ha sålt öl och brännvin, något som han själv bestämt förnekade. I den svårlästa domboken står att läsa: "Benekandes sigh intet haft något kroghåll uthan dhå marknad der war förleden Helig Trefalldighheet Söndagh och intet öhl fants i byen annorstädes, blef öfwerluppen af der warande folcket och dhå icke kunde bortgifwa något för intet, som är en fattig man, tagandes nu hustrun till wittne att hon och hännes mann dess uthom alldrigh hålla krogh, dett åthskillige af dhem betyga." Rätten ansåg att smedmästaren och hans hustru skulle frias från anklagelsen, "så länge giästgifwaren intet kan bewijsa". Vid målet framkom dessutom att Segert Werre självsvåldigt lagt beslag på den kanna, ur vilken smedhustrun skulle ha serverat sitt brännvin, och i samband därmed "tillfogat henne någon wåldsamhet". Rätten ålade Werre att genast återlämna den beslagtagna kannan till smeden. (textavsnittet hämtat ur Peter Larssons "Från Brasan till Gästis"). Att Nils Pedersen verkligen anlitades för renoveringsarbeten i både Villie och andra kyrkor bekräftas icke minst av kyrkoräkenskaperna. I Villies kyrkoräkenskapsbok för år 1691 finns han representerad på flera poster och här bekräftas även uppgiften om att han var kyrkvärd: "Smeden Nils Persson af dito (kyrk-)värdar utj arbetslön för hängslor, stickklinkor och handgrepp till kyrkioporten, handgiordt, för des eget jern, jämwähl för 50 st. blysöm till att fästa 4 st. blyskiffwor med tillyka med mera han giordt wifordres quittens - 4 daler 6 öre." ----- "Smeden Nils Persson bekommit för des arbetslön af Cassans för 3ne par hängslor han giordt till stollsdören i kyrkan. Des quittens - 18 öre." ----- Katslösa kyrkoräkenskapsbok 1697: "Smeden Nills Persson för Skålepannan och Järnringen till klockeaxeln bekommit efter attest den 14 octob: 1695 af pastor verifierat fol - 2 daler 16 öre." Smedsysslan i Villie övertogs sedermera av Nils Pedersens son Börje.  • 1684 finns han i hemmet i Örsjö, men inte 1687. Möjligen var Nils Pedersen gift 2 gånger eftersom han får barn 1685 och 1686, men det kan vara en annan Nils smed.I dödboken för Villie finns ingen notis om en annan Nils smed eller en hustru till Nils Pedersen, frågan om det första giftet får stå öppet.Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.