Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Noteringar


Träffar 351 till 400 av 7,881

      «Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 158» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
351

Den .. aprilis dödde Hendrick Matisson i Uglösa, 70år gammal. 
Mattisson, Hendrick (I4490)
 
352

Den .. aprilis föddes på nr 14 Ole Trölsons dåtter MAGNIL, döptes den 28 dito, moderen Sissa Mårtensdotter. Faddrar: Catharina Margaretha Forbus, Anna Christina Willie H........., Jöran Nilsson, Bonde Pohlsson, Lars Månsson, Nils Gabrielsson, Hans Giertsson, Jöns Andersson skräddare, Margaretha Jöransdotter.

 
Olsdotter, Magnil (I2816)
 
353

Den .. december föddes Adam Anderssons barn i Hylteberga, KAREN. Faddrar: Niels Trölsen, Niels Jensen, Niels Sventzon, Morten Hansson, Pärnilla Hans Jensen och dotter, Ellna Niels.

 
Adamsdotter, Karen (I5447)
 
354

Den .. december om aftonen klockan 6 blef födt till världen Pehr Nilssons barn i Sandåkra, christnadt den 2 advent och benänt ANNA. Faddrar: Niels Andersson, Esbiörn Andersson, Anders Andersson, Rasmus Andersson, Hans Rasmusson, Svend Tuesson i Sandåkra och hans .......... Morten Larsson, Lars skräddares hustru Bente, Anders Albretzon ....... och Rasmus Madtz dotter i Sandåkra, Svend Tues piga Birte, Kari Anders Jensens bar det till dopet.

 
Persdotter, Anna (I4509)
 
355

Den .. february föddes Niels hanssons barn i Sandagr, INGER. Faddrar: Niels Larsson, Anders Olsson, Niels Clausen, Hans Michels dotter, Anders Knuds hustru.

 
Nilsdotter, Ingri (I5404)
 
356

Den .. january christnades Sven Pers barn i Dalby, ÄLSE. Susp. Mätta Palles. Testes: Jep Jöns hustru, Måns Pers hustru.

 
Svensdotter, Else (I4670)
 
357

Den .. january föddes Per Jons dotter KIRSTENA, moderen Nilla Jönsdotter. Faddrar: Per Madtzon, Per Andersson, skräddaren Per Bentzon, Per Andersson

 
Persdotter, Kirstena (I1783)
 
358

Den .. juni blef Truls Ifvarsson begrafven. 
Ingvarsson, Trulls (I1456)
 
359

Den .. juny döptes Lars Hanssons barn i Siöstorp, nom. CHERSTINA. Susp. Bengta Hanses. Wittnen: Bengt Bertelsson. 
Larsdotter, Kerstina (I4057)
 
360

Den .. marty begrafdes sahl. Lars Månsson på nr 19, som döde af en siukdom som med förruttnelse förtärde hans kropp. 
Månsson, Lars (I5135)
 
361

Den .. marty christnades Hans Pers barn i Söstorp, INGAR. 
Hansdotter, Ingar (I4042)
 
362

Den .. marty föddes Anders Hiortes barn i Sandagr, PEDER. Faddrar: Anders Trölsen, Anders Tikesson, Jens Albretzon, Niels Hiort, Jörgen skomagers hustru Hanna.

 
Andersson, Peder (I4501)
 
363

Den .. may blef ett littet pigebarn födt i Norra Åby och christnades den 27 dito, barnets nampn var ANNA, fadren västre Ohla Larsson, modren Kerstina nilsdotter, hustrun som bar barnet var Gertrud Nils Anders i Stora Marckie. Faddrar: Nils Andersson, östre Ohla Larsson, Anna Mårten Ohls, pigan Sissa.

 
Ohlsdotter, Anna (I4747)
 
364

Den .. may blef JÖNS, husmannen Christen Jönsson och Anna Jönsdotters son uty Hyltarp födt, den 6 ejusdem till dopet framburit af Jöns Jörans hustru Boel. Faddrar: Mats Nilsson och Jöran Jönsson.

 
Christensson, Jöns (I2723)
 
365

Den .. may döptes västre Nils Anderssons barn i Sannåkra, JÖNS. Faddrar: Nills Mårtensson i Schurup, Anders Andersson i Sannåkra och Elof Andersson ibm, Kerstina Pär Nilssons och Christen Nilssons hustru Dorta i Sannåkra.

 
Nilsson, Jöns (I5425)
 
366

Den .. november föddes Niels hanssons barn i Sandagr, HANS. Faddrar: Anders Olsson, Swend Ostrasson, Tröls Jensen, Jens degn, Niels Clausen, Christenza Jep Ladefogets dotter.

 
Nilsson, Hans (I5460)
 
367

Den .. november klockan 7 om morgonen föddes Håkan Sörenssons och hustru Kirstinas barn i Tvären, christnades den 24 ejusdem, kallades OLOF. Faddrar: Thue Jönsson, Jöns Månsson ibidem, Hanna Mons Lars och Mätta Per Lars.

 
Håkansson, Olof (I896)
 
368

Den .. october föddes Jens Nielssons barn i Stackalry, CITZE. Faddrar: Anders i Oran, Jens Hansson, Birreta i Stackalry, Niels Pur.

 
Jensdotter, Sitze (I4472)
 
369

Den .. oktober döptes Lars Hanssons son i Siöstorp, nomine LARS. Susp. Hans Perssons hustru ibm.

 
Larsson, Nils (I3950)
 
370

Den .. oktober föddes Mats Perssons lilla dotter BOEL i Hemmesdynge, bar henne. jungfru Margareta Kock. Faddrar: Baron Johannes södra Skånska kavallerireg. Rafwidz comp., Olof Andersson, södre Jöns ....... i Hemmesdynge, hustru Catharina Rönbecks, Marna Pär Ols, Karna Jöns Anders ibm, pigan Christenza Larsdotter och pigan Sissa Nilsdotter.

 
Mattsdotter, Boel (I873)
 
371

Den .. oktober föddes till världen Rasmus Jönssons barn i Ängamöllan BENGTA. Testes: Jöns Rasmusson i Slimminge och Jöns Rasmusson i Hylteberga, Anders Bengtssons hustru och Jöns B......sons hustru i Hylteberga.

 
Rasmusdotter, Bengta (I3445)
 
372

Den .. september föddes Niels Tröls barn i Hylteberga. ESTRED. Faddrar: Adam Andersson, Niels Svendsen, Anders Andersson, Anna Weste, Else Hans Jens.

 
Nilsdotter, Estred (I1602)
 
373

Den .. septembris christnades ett fransosebarn af Finspång, BRITA 
Henriksdotter Rousseau, Brita (I31255)
 
374

Den 00 föddes och den 18 döptes Håkan Smeds och Anna Bengtsdotter son kallat BÄNGT i Sandåkra. Faddrar: Anders Jönsson i Sandåkra, Lars Nilsson, Nils Sonnesson, Oluf Bengtsson, Daniel skolemästares hustru, till dopet bar honom jungfru Elna till .....

 
Håkansson, Bengt (I1620)
 
375

Den 00 july föddes Jens Nielsens barn i Stackalry, NIELS. Faddrar: Morten Jydtland, Niels Pur, Niels Kämpe, Niels Skals hustru.

 
Jensen, Niels (I4469)
 
376

Den 00 oktober föddes Per Nilssons barn i Sandåkra, christnad den 16 dito benämnd ARRINA. Faddrar: Lars Nilsson, Mickel Nilsson, Olla Pehrsson på Läret, Nils Andersson, Anders Andersson, Pehr Andersson, Morten Pehrsson, Rasmus Andersson, Lars Nilssons .....i Sandåkra, Christen Ibzon, Benta Lars skräddares, Benta Rasmus Matzons, Elli Nils Olssons, Margreta Pehr Olssons, organistens piga Johanna Nilsdotter.

 
Persdotter, Arna (I3482)
 
377

Den 1 advent föddes ett barn från Elserås fader Sven Svensson, moder Nilla Ingemarsdotter, födt den 17 december, namn MÅNS. Faddrar. Abram i Hökamåla, Lars i Hökamåla, Daniel Nilsson i Carlscrona, hustru Kierstin i Ellenäs, pigan Elin i Flöxhult, pigan Kierstin i Slättamåla.

 
Svensson Törnberg, Måns (I1849)
 
378

den 1 advent söndagen som var den 3 december var Hans Persson och hans hustru Una Larsdotter aff Stora Biddinge theras dotter ELSA, födt klockan 12 om natten och var christnad den 2 advent söndagen, öfver dopet hölt jordegumman Kari sahl. Per Madz aff Stora Biddinge. Faddrar: Esborn Suänsson, och hans dräng Åhge Nilsson, Lars Nilsson, Madz Larsson, Madz Ohlsson, Pär Pärsspn aff Stora Biddinge, pigan Hanna Ibsdotter, Ingry Nils Anders, pigan Anna Nilsdotter, Anna Lars Ibs aff Stora Biddinge och drängen Jeppa Larsson ibm.

 
Hansdotter, Else (I5045)
 
379

Den 1 april begrofs Måns Kyllings gåssebarn i Gundralöv, dödfödt. 
Månsson, N (I947)
 
380

Den 1 april begrofs Mårten Bertildsson ifrån Boserup, nordan i kiörkiogården, 25 år gammal. 
Bertilsson, Mårten (I3842)
 
381

Den 1 april dog och den 12 begrofs kyrkovärden Åke Jeppssons hustru Ahna i Bonderup, 25 år gammal i barnsäng. 
Jonsdotter, Ahna (I3617)
 
382

Den 1 april döptes Christen Jacobs barn, heter BOEL, Jöran Pärs hustru bar thet. Faddrar: Anders Jacobsson, Nils Larsson, Påhl Nils hustru Bängta och pigan Sidtza Hansdotter, blef födt den 28 marty.

 
Christensdotter, Boel (I589)
 
383

Den 1 april döptes sahl. Clas Olssons barn i Stora Jordberga, INGAR.

 
Clausdotter, Ingar (I1910)
 
384

Den 1 april döptes Sven Perssons barn i norrejord, vid namn HANS. Susp. Mätta Palles. Testes: Jep Jönsson, Olof Påhlsson, Måns Pers hustru, Per Nils hustru i norrejord, Hans Sörens hustru ibm.

 
Svensson, Hans (I4149)
 
385

Den 1 april föddes ett drängebarn i Hemmesdynge och döptes vid namn NILS den 2 dito, fadren Pär Jönsson, modren Sine Jönsdotter. Faddrar: Pär Olsson i Hemmesdynge, drängen Anders Jönsson ibm, hustrun Sissa Hans Jönssons i Lilla Isie, pigan Boel Pärsdotter i Hemmesdynge, qvinnspersonen Karna Olsdotter ibm, änckefru pastorskan dygdädla Dorthea Catharina Brunbeck bar barnet.

 
Persson, Nils (I2759)
 
386

Den 1 april föddes ett pigabarn uti Hemmesdynge och döptes vid namn JÖNS, den 3 dito, fader Per Jönsson , modren Sine Jönsdotter. Faddrar: Per Olsson uti Hemmesdynge, drängen Påhl Jönsson i Tullstorp, hustru Sissa Hans Jöns i Klagstorp, änckian Greta Knut Holm uti Ystad bar barnet till dopet.

 
Persson, Jöns (I3105)
 
387

Den 1 april föddes och den 4 döptes Carl Hollgerss och Ingar Håkansdotters son JÖNS i Tagmåsa. Susp. Marna Lars Nils ibm. Testes: Ola Nilsson, Nils Andersson och Mätta Nilsdotter.

 
Carlsson, Jöns (I3141)
 
388

Den 1 april föddes Per Kylling lilla dotter och namngafs i dopet KARNA.

 
Persdotter, Karna (I1330)
 
389

Den 1 april föddes Truls Pärs och Anna Pärsdotters lilla sohn, döptes långfredagen och kallades PÄR. Kirstena Pär Åkes bar barnet. Faddrar: Anders Pärsson och Jäpp Pärsson i Store Beddinge, Ohla Hålgersson, Nils Albrektsson, drängen Nils Pärsson i Ölöf, Bängta Pärsdotter i Beddinge, Anna Pär Nils, Bodel Swän Pärs.

 
Trulsson "den yngre", Per (I359)
 
390

Den 1 april föddes åboens Pehr Jönssons och hustru Elna Larsdotters son i Porrarp, som döptes följande dagen och blef kallad ANDERS. Susp. Hustru Berta Ola Anderssons från Örsiö Test. Rusthållaren Jöns Bengtsson i Örsiö, och hustrun Ingar Rasmus Jönssons i huset nr. 5 Hylteberga.Modern var 39 år.

 
Persson Svanström, Anders (I985)
 
391

Den 1 april hor:4ta anteM, nata. Per Anders dotter i Warmlösa, mater Elna Persdotter, bapt. den 5 ejusdem, nom. KARNA. Susept. Elna Börje Nils i Warmlösa. Testes: Matts Persson i Örsiö, Nils Börjesson i Egarp, drängen Jonas Månsson, Erick Mattsson, Hans Mårtensson, Mårten Andersson i Warmlösa, hustru Elna Ericksdotter, Marna Hans Siöbecks, pigan Anna Börjesdotter, Elna Andersdotter.

 
Persdotter, Karna (I396)
 
392

Den 1 april jordat Botilla Månses, 68 år gammal, födt i Särslöf. 
Botilla (I2308)
 
393

Den 1 aprilis blef it drängebarn döpt i kyrkian, benämnd HANS, födt den 30 marty, Par. Per Bengtsson vävare och Karna Persdotter. Testes: Lars Bengtsson vävare, sahl. Jöns Tors son Lars, Sidza Sven skräddares bar, vävarepigan Beata Persdotter, Metta Holgersdotter, Sven skräddares dotter Kerstina.

 
Persson Borg, Hans (I24564)
 
394

Den 1 aprilis föddes soldaten Måns Törnbergs och hustru Botil Ericksdotters son i Betet, christnades den 10 dito och kallades PÄHR. Faddrar: Måns Svensson i Ulfsryds storegård, hustru Sara Jönsdotter Ulfsryds skattegård, drängen Nils Månsson ibm, hustru Maria Nilsdotter ibm, Sven Persson i Kroksjömåla, pigan Elin Månsdotter i Ulfsryds skattegård.

 
Månsson, Per (I1476)
 
395

Den 1 augusti begrofs Stephans hustru Anna i Sjöby. 
Frännesdotter, Anna (I31291)
 
396

Den 1 augusti blef Nils Svenssons af Norra Qverresta hustru Ingar begrafven, som var födt i Bollerup, fadren Knudt Persson, modren Elna Jepsdotter, lefde samman ett år och aflat ett pigebarn som tillika med modren är bortsompnat, döde i sin barnsäng den 28 juli, efter att hon hafde lefvat 27 år och några månader.

 
Knutsdotter, Ingar (I17152)
 
397

Den 1 augusti föddes Nils Jacobs och Cathrina Månsdotters lilla dotter, döptes dom.10 trin. och kallades KARNA, hushållerskan Susanna Hilman på Dybecks gård bar barnet. Faddrar: Lars Tillman i Beddinge, drängen Pär Larsson i Beddinge, drängen Anders Månsson i Tullstorp, drängen Mårten Jacobsson, drängen Bernt Jacobsson, drängen Ohla Ericksson, Sidsa Jöns Christens, pigan Bängta Pärsdotter.

 
Nilsdotter, Karna (I522)
 
398

Den 1 augusti föddes och den 4 döptes ett barn med det namnet KARNA, föräldrarna äckta, fadren Jöns Mårtensson, modren Kerstina Christensdotter, skräddare Ohla Nils hustru Pärnilla i Slimminge bar barnet. Faddrar: inga, födelseorten Västra Tegelvångshuset.

 
Jönsdotter, Karna (I3325)
 
399

Den 1 augusti föddes och den 8 döptes Måns Olssons dotter LUSSE. Susp. Mårten Ohlssons hustru Boel i Skrifvaremöllan. Testes: Mårten Olsson, Jöns Andersson i Östra Tvet och Paul Andersson i Hellestad.

 
Månsdotter, Lutze (I4842)
 
400

Den 1 augusti föddes Truls Lars och Kirstena Jöns Nils lille sohn, döptes dom:12 trin. och kallades TRULS, Ingeborg Rasmus Åkes bar barnet. Faddrar: Nils Jönsson, Erick Jönsson, Elna Måns Jöns, Bängta Anders Gunnars.

 
Trulsson, Truls (I795)
 

      «Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 158» Nästa»

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.